1.

اثر کاربرد آب مغناطیسی بر جذب عناصر غذایی به وسیله گیاه لوبیا در شرایط شور

دوره 49، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1419-1431
فاطمه آقامیر؛ حسینعلی بهرامی؛ سعید عشقی؛ محمد جعفر ملکوتی

2.

انجام توصیه کودی پتاسیم با استفاده از معادله میچرلیخ– بری در برخی از مزارع گندم آبی استان کرمانشاه

دوره 42، شماره 1، مهر 1390، صفحه 121-128
علی عبدالهی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ جلال قادری

3.

بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سویا

دوره 42، شماره 1، مهر 1390، صفحه 143-153
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمدجعفر ملکوتی

4.

تاثیر مصرف چهار ساله سولفات روی بر عملکرد و کیفیت پرتقال سانگین

دوره 42، شماره 1، مهر 1390، صفحه 77-86
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمد جعفر ملکوتی

5.

هم‌دماهای جذب سطحی و رهاسازی بور روی کلسایت: اثر قدرت یونی و pH محلول

دوره 45، شماره 3، آذر 1393، صفحه 345-351
عزیز مجیدی؛ رسول راهنمایی؛ محمد جعفر ملکوتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب