1.

بررسی نقش میانجی سبک شناختی بر رابطه سرمایه انسانی و قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 113-131
محمد علی مرادی؛ محمدرضا زالی؛ فریبا محمدی

2.

ﺗأﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾة اجتماعی ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ (مطالعۀ موردی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-19
محمد علی مرادی؛ محمدرضا زالی؛ راضیه پرنیان

3.

تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 339-358
محمد علی مرادی؛ کمال سخدری؛ شیما صنیعی

4.

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کاربری خودروهای تجاری سبک در توسعه کلینیک‌های سیار پزشکی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-19
محمد علی مرادی؛ شهرام حسین پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب