1.

به‌گزینی ژنوتیپ‏های گندم نان برای ارزش نانوایی با استفاده از نشانگرهای STS-PCR

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 101-110
الهام مهرآذر؛ علی ایزدی دربندی؛ محسن محمدی؛ گودرز نجفیان

2.

صفات مؤثر بر عملکرد دانۀ ژنوتیپ‌های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دورۀ زایشی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 11-22
احمد جعفرنژاد؛ حسین آقایی؛ گودرز نجفیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب