1.

الگو‌سازی ساختار ارتباطات تعاملی مؤلفه های کسب‌وکارهای کارآفرینانۀ برتر نوپا با رویکرد الگوسازی ساختاری- تفسیری

دوره 12، شماره 3، آبان 1393، صفحه 439-460
قنبر محمدی الیاسی؛ محسن انصاری

2.

شناسایی روش‌های یادگیری غیررسمی برای پرورش مدیران منابع انسانی در سازمان‌های بزرگ کشور

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 323-343
سمیه زراعت کار؛ قنبر محمدی الیاسی؛ حسن زارعی متین؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی بابایی

3.

شناسایی شایستگی‌های موردنیاز مدیران برای مربیگری در صنعت نیروگاهی

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 267-290
مجتبی جشنی آرانی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ سید رضا سیدجوادین؛ مرتضی رضایی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب