1.

آموزش‌های ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز (مورد مطالعه: شهرستان قروه)

دوره 45، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 483-499
حشمت اله سعدی؛ مینو عزیزی؛ موسی اعظمی

2.

تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تشکل‌های آب‌بران در استان لرستان با نقش میانجی مشارکت

دوره 52، شماره 1، بهار 1400، صفحه 159-175
حشمت اله سعدی؛ فاطمه سپهوند؛ سعید غلامرضایی

3.

تحلیل تاثیر روحیه کارآفرینی کشاورزان در ترویج کشاورزی تقاضا محور با استفاده از مدل معادلات ساختاری ( مطالعه موردی: کشاورزان استان اصفهان)

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 161-178
فاطمه عباسی؛ حشمت اله سعدی؛ حسین شعبانعلی فمی

4.

رابطه بین ابعاد رهبری تحول‌آفرین و سازمان یاد‌گیرنده (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 833-848
زهرا حاجی هاشمی؛ حشمت اله سعدی؛ رضا موحدی

5.

طراحی الگوی فرایندی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-120
سمیه لطیفی؛ حسین راحلی؛ حسین یادآور؛ حشمت اله سعدی

6.

عوامل بازدارنده گسترش بیمه گندم در شهرستان اسدآباد

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-66
مرتضی ماجدی؛ کریم نادری مهدیی؛ حشمت اله سعدی

7.

فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی کاربرد مدل تقاضا، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 599-608
حشمت الله سعدی؛ سید محمد جعفر اصفهانی

8.

نقش رهبری تحول‌آفرین بر گرایش کار-آفرینانه افراد سازمان (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 707-718
زهرا حاجی هاشمی؛ حشمت اله سعدی؛ رضا موحدی

9.

نقش کسب‌و‌کارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار روستایی در استان همدان

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 271-282
حشمت اله سعدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.