1.

اثر تغییراقلیم بر رشد و عملکرد گیاه پنبه (منطقه مورد مطالعه: دشت بیرجند)

دوره 54، شماره 8، آبان 1402، صفحه 1131-1145
فاطمه قربانی برواتی؛ محمد حسین نجفی مود؛ یوسف رمضانی؛ عباس خاشعی سیوکی

2.

بررسی پیش‌نگری تغییر اقلیم بر پارامترهای دما و بارش با استفاده از مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: ایستگاه بیرجند)

دوره 53، شماره 9، آذر 1401، صفحه 2009-2026
فریبا نیرومندفرد؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سید رضا هاشمی هاشمی؛ خلیل قربانی

3.

بررسی عملکرد روش‌های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشک

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 781-793
عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مهدی امیرابادیزاده؛ احمد جعفرزاده

4.

طراحی شبکه پایش سطح آب زیر‏زمینی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM)

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 389-396
الهام رضایی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب