1.

ارائه چارچوب مفهومی و تحلیلی راهبردهای مدیریت آب کشاورزی با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی راهبردی و مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 52، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 2875-2896
احمد رادمهر؛ امید بزرگ حداد

2.

ارزیابی تقابلات بین نوسانات طبیعی اقلیم و فعالیت‌های بشری بر رواناب

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 103-112
پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد

3.

استخراج قواعد بهره‌برداری از مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 113-121
پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد

4.

استفاده از ابزار بهینه‏سازی GP توسعه‏ یافته برای بهره ‏برداری چندهدفه از مخازن در شرایط تغییر اقلیم

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 415-422
پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد

5.

استفاده از توابع چندشرطی در حوزه مدیریت مخزن در شرایط تغییر اقلیم

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 397-404
پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد

6.

بررسی اثر بسته سودها بر تعامل بین کشورهای حوضه رودخانه فرامرزی: کاربرد نظریه بازی تکاملی

دوره 52، شماره 9، آذر 1400، صفحه 2441-2445
فهیمه میرزائی ندوشن؛ امید بزرگ حداد

7.

بررسی سیمای حوضه آبریز کارون بزرگ در شرایط بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ی در دست مطالعه یا اجرا مبتنی بر رویکرد پویایی سامانه

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 489-501
مهری عبدی دهکردی؛ امید بزرگ حداد؛ عبدالرحیم صلوی تبار

8.

طراحی دوهدفه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از NSGA-II در دشت اشتهارد

دوره 47، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 345-354
فهیمه میرزائی ندوشن؛ امید بزرگ حداد؛ مجید خیاط خلقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب