1.

آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-25
محمدرسول آهنگران؛ امیر احمدی

2.

بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 119-144
مهدی ساجدی؛ محمد رسول آهنگران

3.

‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول

دوره 5، شماره 5، دی 1385
محمد رسول آهنگران

4.

بررسی و نقد نظریۀ وکالت در عرصۀ ماهیت نمایندگی مجلس

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 707-730
محمد رسول آهنگران؛ محمد جعفر صادق پور

5.

تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 219-248
محمدرسول آهنگران؛ مجتبی محمدی زاده کرمانی نژاد

6.

تنوع معانی فقهی عدالت، چالش‌ها و پاسخ‌ها (بررسی تحلیلی ماهیت ساختاری عدالت قاضی در کلام فقهای امامیه)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-24
مسیب داوری؛ محمد رسول آهنگران؛ کاظم رحمان ستایش

7.

ناکارآمدی نظریه مشهور در توجیه تعلیق سنخ حکم درباب مفهوم شرط

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 5-25
محمد رسول آهنگران؛ فاطمه زارع مویدی

8.

واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 801-819
محمد رسول آهنگران؛ مهدی ساجدی

9.

واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-28
محمدرسول آهنگران؛ حمید رضا زند؛ فاطمه زرگرپور

10.

واکاوی ملاک اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه

دوره 12، شماره 2، تیر 1395، صفحه 313-342
حبیب الله طاهری؛ محمد حکیم

11.

وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق

دوره 18، شماره 4، دی 1401، صفحه 975-1000
ابراهیم مطهری فر؛ محمود قیوم زاده؛ محمدرسول آهنگرانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب