1.

اثر تمرین اینتروال شدید بر بیان ژن‌های TRAF6 و MuRF1 در عضلۀ بازکنندۀ طویل انگشتان پای موش‌های پیر

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 225-237
عبدالرضا کاظمی؛ سلامان بربط

2.

اثر دو مدل تمرین بر بیان ژن‌های MST1 و MAFbx عضلة پلانتاریس و آزمون‌های رفتاری موش‌های صحرایی نر ویستار پیش از کاهش فعالیت بدنی به شکل لیگاسیون عصب نخاعی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 15-32
عبدالرضا کاظمی؛ اسما مقدم

3.

تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین کودکان چاق

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 593-603
رحمان سوری؛ مینا اکبری؛ عبدالرضا کاظمی؛ محمدامین ساعی؛ صادق امانی

4.

تأثیر خراش عصبی بر مقدار پروتئین Tweak و Fn14 در عضلۀ کف پایی موش‌های صحرایی نر پس از تمرینات مقاومتی، استقامتی و ترکیبی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 109-123
عبدالرضا کاظمی

5.

تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر سطوح برخی سایتوکاین‌های ریزمحیط تومور در موش‌های مادۀ مبتلا به تومور پستان

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 483-496
حمید آقاعلی نژاد؛ محمد امین ساعی؛ مهدی مهدوی؛ صادق امانی شلمزاری؛ عبدالرضا کاظمی؛ مرجان پیرایش

6.

تأثیر لیگاسیون عصب نخاعی (SNL) بر بیان ژن‌های TRAF6 و MuRF1 عضلة نعلی موش‌های نر ویستار پس از یک دوره تمرین تناوبی شدید

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 347-362
عبدالرضا کاظمی؛ علیرضا سعید

7.

مقایسة تأثیر تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر میزان IGF-1، تستوسترون و مایونکتین سرمی مردان جوان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 93-107
عبدالرضا کاظمی؛ هادی کرندی؛ ولی الله شعاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب