1.

ارائۀ یک روش نوین برای ارزیابی ریسک خشکسالی استان فارس با تلفیق داده های ماهانۀ بارندگی ماهوارۀ TRMM و داده های شاخص پوشش گیاهی NDVI سنجندۀ Terra/MODIS

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 93-108
مهدی عرفانیان؛ نسرین وفایی؛ مهدی رضائیان زاده

2.

تخمین تابش خالص روزانۀ حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه در شرایط آسمان صاف با کاربرد داده‏ های سنجندۀ MODIS

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 669-684
چیمن حاتمی ژار آباد؛ مهدی عرفانیان؛ سحر بابایی حصار

3.

واسنجی داده‌های باران سری 3B42 و 3B43 ماهوارۀ TRMM در زون‌های اقلیمی ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 287-303
مهدی عرفانیان؛ سیما کاظم پور؛ حسن حیدری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.