1.

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از شاخص های هیدرولوژیکی مطالعه موردی: رودخانه ی کردان

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1109-1127
ریحانه مرید؛ مجید دلاور؛ سهیل ایگدری

2.

ارزیابی مقدماتی زیستگاه جویبارماهی کیابی (Oxynemachilus kiabii Golzarianpour, Abdoli & Freyhof, 2011) در رودخانه دینورآب، استان کرمانشاه

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 420-434
علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

3.

استفاده از روش هموارسازی هسته‌ای در بررسی ترجیح زیستگاهی سیاه‌ماهی بین‌النهرین (Valenciennes, 1842) Capoeta damascina در رودخانة سیروان

دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 642-651
عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

4.

بررسی الگوهای رشد و دوشکلی جنسی جمجمه در خرس قهوه‏ای (Ursus arctos Linnaeus, 1758) در رشته‌کوه‏های البرز ایران

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 137-154
باقر نظامی بلوچی؛ محمود کرمی؛ سهیل ایگدری؛ محمد کابلی

5.

بررسی ترجیح زیستگاهی جویبار ماهی سانیا (Cobitis saniae) در رودخانه سفیدرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402
حجت سهرابی؛ حامد موسوی ثابت؛ سهیل ایگدری

6.

بررسی تفاوتهای ریخت‌شناختی جمجمه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor) در زاگرس و نواحی کوهستانی شمال و شمال شرقی کشور به روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 72، شماره 2، تیر 1398، صفحه 187-198
سجاد توکلی؛ محمد کابلی؛ سهیل ایگدری؛ محمود کرمی؛ محسن احمدی؛ علیرضا محمدی

7.

بررسی تنوع ریختی پنج گونه از گاوماهیان جنس Ponticola (Gobiiformes:Gobiidae) در حوضه جنوبی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403
احسان شاطویی قارنجه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ منوچهر نصری

8.

بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سگ‌ماهی جویباری سفیدرود (Oxynoemacheilus bergianus) در رودخانه طالقان (حوضه رودخانه سفیدرود: استان البرز)

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1017-1025
مظاهر زمانی فرادنبه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

9.

بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Ni،Cd و Pb در سنین مختلف دوکفه‌ای Saccostrea cucullata و مقایسه با استاندارد‌های جهانی

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 239-246
سمیه سادات علویان پطرودی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سهیل ایگدری؛ سهراب اشرفی

10.

بهینه سازی حذف سرب از محلول آبی با استفاده از یک نانوکامپوزیت کربنی به روش تاگوچی

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 537-548
فاطمه موجودی؛ امیرحسین حمیدیان؛ نورالدین گودرزیان؛ سهیل ایگدری

11.

مطالعة ترجیح زیستگاهی گونه‌های همبوم جویبارماهی (Oxynemachilus kiabii) و (Oxynemachilus karunensis) در رودخانة الک (حوضة رودخانة کرخه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403
ادریس قادری؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ فرشاد مولودی؛ بلال مولودی نیا

12.

مطالعة تغییرات سالیانه ترجیح مطلوبیت زیستگاه ماهی بوتک دهان بزرگ Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 در رودخانة زاب در چهار فصل

دوره 76، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 105-115
زانیار غفوری؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

13.

مطالعه و مقایسه ترجیح زیستگاه جویبارماهی سفیدرود Oxynoemacheilus bergianus (Steindachner, 1897) رودخانه جاجرود در دو فصل پاییز و زمستان

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-11
سهیل ایگدری؛ مظاهر زمانی؛ هادی پورباقر؛ عطا مولودی صالح

14.

مقایسه‌ جذب زیستی (توسط Gammarus sp.) و غیر زیستی (رسوب ماسه‌ای) کادمیوم در ساحل دریای خزر

دوره 69، شماره 3، آبان 1395، صفحه 791-802
انوشا عطاران؛ آرش صلاحی نژاد؛ آرش جوانشیر خویی؛ سهیل ایگدری؛ راضیه لک

15.

مقایسه شاخص های زیستی BMWP و ASPT با اندیکس های تنوع زیستی به منظور ارزیابی کیفی رودخانه های موقتی (مطالعه موردی: رودخانه خیرودکنار)

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 439-467
سعید شهبازی ناصرآباد؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ افشین دانه کار؛ معین رجایی

16.

مقایسه عملکرد مدل‌های خطی و غیرخطی در برآورد شایستگی زیستگاه (مطالعه موردی: سیاه ماهی رازی، Capoeta razii)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402
هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ فاتح معزی

17.

مقایسۀ ریخت‌شناسی و الکتروفوروزی پروتئین‌های سرم خون (Mammalia: Rodentia) Spermophilus fulvus و Spermophilus xanthoprymnus در ایران

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 173-179
محمد مرادی؛ سهیل ایگدری

18.

میزان جذب فلز سنگین Cd در کبد ماهی گورخری در دو محیط آب شور و شیرین

دوره 67، شماره 4، دی 1393، صفحه 355-365
معصومه آریایی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سهیل ایگدری؛ سهراب اشرفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب