1.

برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسة آن با کشورهای در حال توسعة منتخب

دوره 43، شماره 2، آبان 1387
محمدعلی قطمیری؛ کریم اسلاملوییان

2.

برآورد نرخ رجحان زمانی در ایران با استفاده از الگوریتم بازگشتی

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 267-294
کریم اسلاملوییان؛ علی حسین استادزاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب