1.

بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی )

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382
مسعود تابش؛ روزبه جواهری

2.

بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی

دوره 42، شماره 6، آذر 1387
مسعود تابش؛ آرش آقائی؛ جلیل ابریشمی

3.

بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری با درنظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی – فشار در گره ها

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382
مسعود تابش؛ آرش کریم زاده

4.

پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386
مسعود تابش؛ سیامک گوشه؛ محمدجواد یزدان پناه

5.

تعیین زمان نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تحلیل اطلاعات حوادث

دوره 40، شماره 5، آذر 1385
مسعود تابش؛ کیان کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب