1.

اثر پرایمینگ و شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نسی (Stipagrostis plumosa)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 513-524
مرتضی صابری؛ علیرضا شهریاری؛ مرضیه بزرگمهر

2.

اثر نوع بستر کشت و هورمون محرک بر خصوصیات جوانه‌زنی گونۀ Salvadora persica

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 816-831
مرتضی صابری؛ سهیلا نوری؛ فهیمه رشیدی

3.

بررسی برخی شرایط رویشگاهی و کیفیت علوفۀ گیاه حنظل Citrullus colocynthis (مطالعۀ موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 769-784
مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ حمید نیک نهاد قرماخر

4.

بررسی تأثیر عملیات بیولوژیک بر روی شاخص‌های عملکردی مراتع (مطالعۀ موردی: مرتع نیاتک سیستان)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 987-996
مرتضی صابری؛ وحید کریمیان

5.

تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی و زیرزمینی اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه دارویی

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 585-596
مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ مجید خزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب