1.

بررسی عملکرد روش‌های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشک

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 781-793
عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مهدی امیرابادیزاده؛ احمد جعفرزاده

2.

تعیین وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص‌های سنجش از دور و خشکسالی هواشناسی و کشاورزی در مناطق با اقلیم مختلف

دوره 53، شماره 10، دی 1401، صفحه 2383-2398
سمیرا رهنما؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ علی اکبر مهران

3.

طراحی شبکه پایش سطح آب زیر‏زمینی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM)

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 389-396
الهام رضایی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی

4.

طراحی یک مدل تصمیم‌گیری چندهدفه به‌منظور تعیین الگوی کشت بهینه تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 849-859
احمد جعفرزاده؛ عباس خاشعی؛ علی شهیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب