1.

ارائه مدل تفسیری ـ ساختاری نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی در راستای ارتقای‌ سلامت اداری

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 427-460
حسین ایمانی؛ عادل آذر؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر پورعزت

2.

بررسی اثر ویژگی های آزمودنی های پژوهش بر رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 97-124
جیران محمدی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سعید فتحی

3.

تحقق رفاه ملی از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 245-258
حسن دانایی فرد؛ جبار باباشاهی؛ عادل آذر؛ اسدالله کردنائیج

4.

سیاه‌چاله‌های بودجه در نظام بودجه‌ریزی ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 571-590
عادل آذر؛ طیبه امیرخانی

5.

شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284
حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب