1.

بررسی پارامترهای موثر در آبشویی سوخت بیودیزل

دوره 40، شماره 2، زمستان 1388
مهدی فیض اله نژاد؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ حسین باقرپور؛ علی زنوزی

2.

بهینه سازی پارامترهای تاثیر گذار در تولید سوخت بیودیزل با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389
حسین باقرپور؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس محمدی؛ مهدی فیض اله نژاد؛ علی زنوزی

3.

تحلیل و بررسی ارتعاشات تراکتور دوچرخ در وضعیت ایستگاهی

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389
احمد تقی‌زاده علی سرایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ برات قبادیان

4.

خواص مکانیکی کششی دانة برنج در رطوبت‌ها و دماهای مختلف خشک‌کردن

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387
علی ماشاء اله کرمانی؛ تیمور توکلی هشجین؛ سعید مینایی

5.

شبیه‌سازی عددی رطوبت دانه شلتوک (رقم علی کاظمی) در طی خشک کردن

دوره 40، شماره 1، تابستان 1388
شاهین رفیعی؛ تیمور توکلی هشجین؛ محمدهادی خوش تقاضا

6.

ویژگی‌های فیزیکی و نیروی جداسازی گل‌های نر نخل خرمای رقم غنامی

دوره 42، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 79-86
احمد مستعان؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ محمد جواد شیخ داودی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.