1.

اثر سطوح مختلف کود مرغی عمل‌آوری‌شده بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، عملکرد و متابولیت‌های شکمبه و خون بره‌های نر مغانی

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 385-392
ایوب عزیزی شترخفت؛ حسن فضائلی؛ نادر پاپی؛ جواد رضایی

2.

اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری‌شده در جیرة غذایی بر عملکرد پرواری گوساله‌های نر هلشتاین

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 197-208
احمد محمدی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

3.

اثر فرآوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی و گوارش‌پذیری بستر جوجه‌های گوشتی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 9-21
مهدی بدیعی باغسیاه؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی؛ جواد رضائی

4.

ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-10
زهرا حسینی نژادد؛ مصطفی یوسف الهی؛ حسن فضائلی

5.

ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

دوره 40، شماره 3، آذر 1388
جواد رضائی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

6.

کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
اعظم میرحیدری؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب