1.

اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران: کاربرد مدل ARDL

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 719-728
فاطمه مجتهدی؛ ابوالقاسم مرتضوی

2.

تحلیل وضعیت اقتصادی کشاورزان شرق حوضه رودخانه زاینده‌رود تحت شرایط خشکسالی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 335-342
اعظم رضایی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ غلامرضا پیکانی

3.

خودکفایی گندم و رشد جمعیت در چشم‌انداز 1404 در ایران (درآمدی بر نقش سیاست خرید تضمینی)

دوره 49، شماره 4، دی 1397، صفحه 635-649
علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب