1.

برداشت کودکان و نجوانان از مفهوم هوش تحول نظریه ضمنی هوش

دوره 33، شماره 2، دی 1382
الهه حجازی

2.

بررسی رابطه سبکهای هویت و تعهد هویت با کیفیت دوستی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1385
الهه حجازی؛ سهیلا فرتاش

3.

بررسی ملاک ها و کیفیت دوستی کودکان و نوجوانان دختر

دوره 6، شماره 1، تیر 1380
الهه حجازی؛ زهره ظهروند

4.

رابطه پاسخ های رفتاری به محرک اجتماعی مبهم با اسناد نیت ‘هدفهای اجتماعی و ادراک خود-کارآمدی کودکان

دوره 4، شماره 2، تیر 1378
الهه حجازی؛ معصومه شکوری فر

5.

مقایسه مهارت های دانش آموزان کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی

دوره 35، شماره 2، مهر 1374
احمد به پژوه؛ باقر غباری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ الهه حجازی

6.

نگرش نوجوانان نسبت به سامانه تربیتی والدین

دوره 1، شماره 0، تیر 1379
الهه حجازی؛ سوسن سیف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب