1.

ارزشیابی هنرستانهای کارو دانش با استفاده از الگوی سیپ(CIPP ) به منظور پیشنهاد چارچوبی برای بهبود کیفیت هنرستانهای کاردانش : موردی از هنرستان های منطقه 2 شهر تهران

دوره 36، شماره 1، فروردین 1385
کمال درانی؛ کیوان صالحی

2.

استفاده از رسانه های گروهی نزد دانش آموزان دوره راهنمایی ومتوسطه شهرتهران

دوره 4، شماره 2، تیر 1378
کمال درانی

3.

بررسی وضعیت تکلیف شب در مقطع ابتدایی شهر تهران از نظر دانش آموزان ‘اولیا ومعلمان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1378
کمال درانی

4.

رابطه رضایت شغلی ‘ عزت نفس و سلامت روانی: یک مطالعه موردی از مربیان مرکز پیش دبستانی دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 0، تیر 1379
کمال درانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

5.

رابطه ویژگی های فردی و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 34، شماره 2، دی 1383
مسعود غلامی لواسانی؛ کمال درانی

6.

طراحی مدلی جهت پیش بینی عملکرد آموزشی کارشناسان بخش صنعت (مورد: مرکز تحقیقات شرکت ایران خودرو)

دوره 32، شماره 2، دی 1381
کمال درانی؛ محمد مهدی طباخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب