1.

آمایش سرزمین حوزه های جنگلی ارسباران

دوره 26، شماره 26، دی 1379
محمد دهدار درگاهی؛ مجید مخدوم

2.

آمایش سرزمین شش زیرحوزه جنگلی استان فارس رهنمودی برای برنامه ریزی استراتژیک زاگرس

دوره 19، شماره 19، تیر 1376
مجید مخدوم

3.

ارائة الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل‌های خزری ایران

دوره 35، شماره 50، شهریور 1388
نغمه مبرقعی؛ غلامعلی شرزه‌ای؛ مجید مخدوم؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری

4.

ارزیابی آثار محیط‌زیستی بزرگراه تهران– پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده خجیر و سرخه‌حصار

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387
اطهره نژادی؛ مجید مخدوم؛ سید مسعود منوری؛ علی بالی؛ حمید فراهانی راد

5.

استفاده از اصول محیط زیستی در مسیریابی راه‌آهن با استفاده از GIS مطالعة موردی:راه‌‌‌آهن رشت–انزلی

دوره 33، شماره 44، اسفند 1386
احد ستوده؛ علی‌اصغر درویش‌ صفت؛ مجید مخدوم

6.

استفاده از متریک اندازه مؤثر شبکه در تحلیل از هم گسیختگی پوشش‌های جنگلی محدودة اثر جاده در پارک ملی گلستان

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 15-20
لعبت زبردست؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ مجید مخدوم

7.

الگوی ارزیابی تغییرات محیط زیست

دوره 11، شماره 11، مرداد 1361
مجید مخدوم

8.

ایجاد مدل طیف قابلیت اکولوژیکی بهره‌وری انسان از پارکها و مناطق حفاظت شده (1)

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385
مرتضی شریفی؛ مجید مخدوم؛ قوام الدین زاهدی؛ هوشنگ سبحانی

9.

برآورد ظرفیت برد اجتماعی– روانی گردشگری در مکان‌های مقدس و پرانرژی (مطالعة موردی: تخت سلیمان ایران)

دوره 35، شماره 50، شهریور 1388
ساناز صنایع گلدوز؛ مجید مخدوم

10.

بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ خراسان

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385
تکتم مومنی؛ سید محسن حسینی؛ مجید مخدوم؛ مسلم اکبری نیا

11.

تخصصی نمودن GIS به منظور اجرای خودکار مدل تخریب

دوره 31، شماره 38، دی 1384
حسین مددی؛ علی اصغر درویش صفت؛ مجید مخدوم

12.

چگونه می توان ارزش تولیدات و خدمات اکولوژیکی منابع جنگلی خزری را تقویم کرد؟

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386
مصطفی پناهی؛ ارسطو سعید؛ مجید کوپاهی؛ مجید مخدوم؛ قوام الدین زاهدی؛ مریم؛ kkk

13.

وضعیت محیط زیست جهان

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365
مجید مخدوم



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب