1.

ارتقای عملکردی سامانۀ ترکیبی فنتون و الکتروشیمیایی (فرد- فنتون) برای تثبیت بهینۀ لجن مازاد بیولوژیکی و مصرف بهینۀ انرژی

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 695-709
گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ مینا نیلی اردکانی

2.

استفادۀ همزمان فرایندهای فنتون و الکتروشیمیایی برای کاهش بار آلی لجن مازاد بیولوژیکی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 177-188
گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ حمیدرضا مسیحی؛ مریم میرابی

3.

امکان‌سنجی استفاده از لجن تصفیه‌خانه آب برای ارتقاء کارآمدی فرآیند تغلیظ لجن تصفیه‌خانه فاضلاب

دوره 48، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 481-496
محمدجواد کاظمی؛ گاگیک بدلیانس قلی کندی

4.

بررسی کارآمدی فرایند اکسایش پیشرفتة فردفنتون در حذف بار آلی از فاضلاب شور صنایع چرم‌سازی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 839-854
گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ سید علی سادات حسینی؛ فرزانه افسری

5.

بهینه‌سازی کارآمدی فرآیند الکترولیز به منظور ارتقای عملکردی راکتور بافل‌دار بی‌هوازی تصفیه فاضلاب از طریق کنترل مقدار pH

دوره 46، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 143-158
گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ بهنام اینانلو بکلر؛ مریم عمو عموها

6.

تولید انرژی از اختلاف غلظت شوری آب به روش معکوس الکترودیالیز در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 811-825
گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ امیررضا آرشی

7.

گندزایی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری توسط پرتودهی فرابنفش در حضور پروکسی مونوسولفات و هیدروژن پروکسید

دوره 47، شماره 4، دی 1400، صفحه 379-393
گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ مهسا امیری؛ حمیدرضا مسیحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب