1.

آرمانشهر علمی فرانسیس بیکن و داستان‌های علمی- تخیلی استنلی گرامن واینبام

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 77-94
سیدمحمد مرندی؛ زهرا جان نثاری لادانی

2.

آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن

دوره 14، شماره 54، مهر 1388
بهزاد قادری سهی؛ زهرا جان نثاری لادانی

3.

بیلی باد ملوان در مرز میان رمانس و رمان: ملویل و تناقض‌‌های فرهنگی، فلسفی، و ادبی

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 89-114
زهرا جان نثاری لادانی

4.

چالش‌های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی

دوره 17، شماره 3، مهر 1391، صفحه 141-156
زهرا جان نثاری لادانی

5.

زندان در سرزمینی بر فراز تپه: ملکوم اکس و قدرت دانش

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 41-57
زهرا جان نثاری لادانی؛ سید محمد مرندی

6.

شِگرف خُرد در سروده‌های ویلیام کارلوس ویلیامز

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-25
نیلوفر بهروز؛ زهرا جان نثاری لادانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب