1.

بررسی اثرات پویای تکانه‌های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی

دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 103-130
مجید صامتی؛ بهاره تیموری؛ هوشنگ شجری؛ مرتضی سامتی

2.

بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص‌های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان

دوره 55، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 537-556
نعیمه حمیدی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی

3.

بررسی جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی: یک رهیافت شبکه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 881-902
همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی

4.

تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM)

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388
مرتضی سامتی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ رحمان خوش اخلاق؛ ژهره شیرانی فخر

5.

تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها)

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387
شکوفه فرهمند؛ علی عسگری؛ مرتضی سامتی

6.

تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

دوره 42، شماره 1، بهار 1386
مرتضی سامتی؛ محسن رنانی؛ مژگان معلمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.