1.

ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388
شیرین ملیحی؛ حمید عبادی؛ فرشید فرنوداحمدی؛ مهدی معبودی

2.

طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388
روزبه شاد؛ حمید عبادی؛ محمد سعدی مسگری؛ علیرضا وفائی‌نژاد

3.

طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388
سید عبدا... کیانژاد؛ حمید عبادی؛ مسعود ورشوساز؛ برات مجردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب