1.

بررسی کاربردی قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ

دوره 44، شماره 4، دی 1393، صفحه 581-593
سیدسجاد سیدجعفری؛ محمد حسن صادقی مقدم

2.

تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 417-433
محمد حسن اماموردی؛ محمدحسن صادقی مقدم

3.

تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 591-609
میثم موسی پور؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ ابراهیم تقی زاده

4.

تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 239-256
محمد حسن صادقی مقدم؛ جعفر نوری یو شانلوئی

5.

جلوه های عدالت در تقسیم ارث بین زن و مرد ‏در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 737-759
محمد حسن صادقی مقدم

6.

سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 187-197
محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد مهدی عزیزاللهی

7.

مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه

دوره 43، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 129-146
حسین‌علی سعدی؛ محمدحسن صادقی‌مقدم؛ محمدمهدی منتظری

8.

مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 243-263
محمد صادقی؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ علی اصغر صالحی

9.

مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-96
سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمد حسن صادقی مقدم

10.

نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 207-226
محمد حسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی

11.

نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 131-149
محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد نوروزی

12.

نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
محمد حسن صادقی مقدم؛ رضا شکوهی زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب