1.

اثرات تغذیه با سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید جیره در بچه ماهیان سفید دریای خزر بر عملکرد رشد، بیان پروتئین شوک حرارتی HSP70 و مقاومت به استرس شوری

دوره 77، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 37-45
حسین انوری فر؛ عبدالصمد کرامت؛ حسین اورجی؛ حامد پاک نژاد

2.

تأثیر الکارنیتین و ویتامین C بر شاخصهای رشد، ترکیب بدن و فراسنجه های بیوشیمیایی سرمی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 72، شماره 2، تیر 1396، صفحه 173-182
عزت اله شریف زاده؛ سکینه یگانه؛ فرید فیروزبخش؛ حسین اورجی

3.

تأثیر تغذیه با آرد باقلا ‌(Vicia faba)‌ بر سطح سرمی لیپیدها و عملکرد کبد در فیل ماهی پرورشی ‌(Huso huso)‌

دوره 70، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 39-46
سمیه سلطان زاده؛ حسین اورجی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ خسرو جانی خلیلی

4.

تأثیر ویتامین C بر پارامتر های خونی، رشد و پاسخ به استرس دمایی در بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان‌(Oncorhynchus mykiss)

دوره 67، شماره 4، دی 1391، صفحه 373-380
حسین اورجی؛ محمد سوداگر؛ سید عباس حسینی؛ وحید تقی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب