سلطان زاده, سمیه, اورجی, حسین, اسماعیلی فریدونی, ابوالقاسم, جانی خلیلی, خسرو. (1394). تأثیر تغذیه با آرد باقلا ‌(Vicia faba)‌ بر سطح سرمی لیپیدها و عملکرد کبد در فیل ماهی پرورشی ‌(Huso huso)‌. , 70(1), 39-46. doi: 10.22059/jvr.2015.52967
سمیه سلطان زاده; حسین اورجی; ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی; خسرو جانی خلیلی. "تأثیر تغذیه با آرد باقلا ‌(Vicia faba)‌ بر سطح سرمی لیپیدها و عملکرد کبد در فیل ماهی پرورشی ‌(Huso huso)‌". , 70, 1, 1394, 39-46. doi: 10.22059/jvr.2015.52967
سلطان زاده, سمیه, اورجی, حسین, اسماعیلی فریدونی, ابوالقاسم, جانی خلیلی, خسرو. (1394). 'تأثیر تغذیه با آرد باقلا ‌(Vicia faba)‌ بر سطح سرمی لیپیدها و عملکرد کبد در فیل ماهی پرورشی ‌(Huso huso)‌', , 70(1), pp. 39-46. doi: 10.22059/jvr.2015.52967
سلطان زاده, سمیه, اورجی, حسین, اسماعیلی فریدونی, ابوالقاسم, جانی خلیلی, خسرو. تأثیر تغذیه با آرد باقلا ‌(Vicia faba)‌ بر سطح سرمی لیپیدها و عملکرد کبد در فیل ماهی پرورشی ‌(Huso huso)‌. , 1394; 70(1): 39-46. doi: 10.22059/jvr.2015.52967


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب