1.

آنالیز تغییرشکل زمین بر مبنای هندسه ذاتی رویه تحقیق موردی: آنالیز تغییرشکل شبکة ژئودینامیک کشور در فاصلة زمانی 1999 تا 2005

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 125-146
علیرضا آزموده اردلان؛ بهزاد وثوقی؛ مهدی روفیان نایینی

2.

آنالیز حساسیت‌سنجی مدل‌‌های چسبنده‌کشسان تغییرشکل پوسته زمین به پارامترهای ورودی براساس میدان جابه‌جایی سطحی حاصل

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 71-88
اصغر راست‌بود؛ بهزاد وثوقی

3.

بهینه‌سازی سامانه‌های تصویر لامبرت، مرکاتور و استریوگرافیک برای ناحیه جغرافیایی ایران با توجه به معیار ایری- کاورایسکی

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 69-84
بهزاد وثوقی؛ بهزاد ملکان؛ اصغر راست بود

4.

مقایسه روش‌های متفاوت تعیین پارامترهای سامانه تصویر مرکاتور براساس معیار چبیشوف

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 85-99
بهزاد وثوقی؛ بهزاد ملکان؛ اصغر راست بود


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.