1.

ارتباط مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائة مدل براساس AHP

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 5-31
مصطفی افشاری؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر

2.

بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی (ادراکی، انسانی، فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 105-229
مصطفی افشاری؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری

3.

بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 115-135
حبیب هنری؛ مصطفی افشاری؛ غلامعلی کارگر

4.

مدل پارادیمی توسعة سرمایه گذاری در ورزش

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 759-788
ابوالفضل امامی؛ فرشاد امامی؛ مصطفی افشاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.