1.

آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم

دوره 43، شماره 1، شهریور 1387
اکبر کمیجانی؛ دومان بهرامی راد

2.

اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران

دوره 41، شماره 5، دی 1385
اکبر کمیجانی؛ صالح قویدل

3.

(( ارزیابی عملکرد واگذاری سهام در سازمانهای عمده واگذر کننده ))

دوره 33، شماره 2، مهر 1377
اکبر کمیجانی؛ محمد رحیم احمدوند

4.

بررسی تئوریک D&R با استفاده از مدلهای رشد وتحلیل مقایسه ای هزینه های D&R در کشورهای مختلف

دوره 31، شماره 45، فروردین 1369
اکبر کمیجانی؛ محمد مهدی عسگری

5.

تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1385
اکبر کمیجانی؛ منصوره عباسی

6.

تحلیلی از سیر تحول و پیامدهای سیاستگذاری منحنی فیلیپس

دوره 31، شماره 41، مهر 1368
توماس ام . هامفری؛ اکبر کمیجانی

7.

تحلیلی تئوریک از اهمیت وماهیت پس انداز و بررسی تجربی آن در ایران

دوره 31، شماره 47، فروردین 1372
اکبر کمیجانی؛ تیمور رحمانی

8.

درس‌های ثبات تقاضای ‌پول برای سیاست‎گذاری پولی

دوره 57، شماره 2، دی 1401، صفحه 259-284
رضا بوستانی؛ اکبر کمیجانی

9.

رویکردی نوین به کانال سرمایه‌ی بانکی: نقش روش رتبه‌‌بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 131-157
جعفر عبادی؛ اکبر کمیجانی؛ زهرا خوشنود

10.

سنجش حق الضرب پول با استفاده از تخمین تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران

دوره 32، شماره 1، فروردین 1376
اکبر کمیجانی؛ علی اصغر اسماعیل نیا

11.

سنجشی از تأثیر شوک‎های نفتی و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 45، شماره 3، آبان 1389
اکبر کمیجانی؛ الهه اسدی مهماندوستی

12.

سیاست‎های پولی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تأکید بر نرخ سود بانکی در ایران

دوره 47، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 179-200
اکبر کمیجانی؛ فائزه مشهدی احمد

13.

شناسایی عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 635-652
سامان فلاحی؛ اکبر کمیجانی

14.

نمودار اساسی نظریه پردازان تجارت: منشاء و گسترش اولیه آن

دوره 31، شماره 40، مهر 1367
توماس ام. هامفری؛ اکبر کمیجانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب