1.

آیا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن مؤثر است؟ کاربردی از GARCH و ARDL

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389
Esmaiel Abounoori؛ امیر خانعلی پور

2.

تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-12
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی

3.

تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطة آن با توسعة اقتصادی

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 621-645
زهرا کریمی موغاری؛ اسمعیل ابونوری؛ هدی زبیری

4.

رابطة بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران بر اساس یک مدل پساکینزی

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 517-539
اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی

5.

سهم عامل کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-24
اسمعیل ابونوری؛ ابوالفضل گرمابی

6.

مدل‌سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه‌های فازی

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 229-265
اسمعیل ابونوری؛ بهنام شهریار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب