1.

الگویی برای تحدید محدودة مطالعاتی در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط زیست (با استفاده از :شش مطالعة موردی)

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387
فرود آذری دهکردی؛ داریوش مینایی تهرانی؛ نوشین خزاعی؛ نرگس مشایخی کرهرودی

2.

تغییر مقیاس در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط‌ زیست(نمونه‌های مورد مطالعه: سد سفید رود ایران و سد هایزوکا ژاپن)

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387
فرود آذری دهکردی؛ نوشین خزاعی؛ داریوش مینایی تهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب