1.

تبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 311-331
عباسعلی کدخدایی

2.

تحول رویکرد «رویه قضایی» بین‌المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل عرفی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 173-192
عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان

3.

قانون، مشروعیت، کارآمدی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 293-310
عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی

4.

ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
عباسعلی کدخدایی

5.

نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق ‌بین‌الملل

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 233-249
عباسعلی کدخدایی؛ فاطمه امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب