1.

اثرتمرینات استقامتی بر سایتوکین های پیش التهابی و مقاومت به انسولین در مردان چاق

دوره 28، شماره 28، شهریور 1386
unknown

2.

ارتباط بهره هوشی و سن تقویمی دختران 14-11 ساله برتر کشور با رکورد 100 متر کرال سینه

دوره 28، شماره 28، شهریور 1386
unknown

3.

ارتباط بین جهت گیری هدفی ، فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب اعتماد به نفس در دالیبالیست های شرکت کننده در سوپر لیگ کشور

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386
unknown

4.

ارتباط میزان هزینه انرژی ( فعالیت بدنی ) ، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیر ورزشکار

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386
unknown

5.

امکانات و تجهیزات ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور

دوره 29، شماره 29، شهریور 1386
unknown

6.

بررسی آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان

دوره 28، شماره 28، شهریور 1386
unknown

7.

بررسی اثر بردو باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست های لیگ کشور

دوره 30، شماره 30، شهریور 1386
unknown

8.

بررسی الگوی تغییرات درصد چربی ، شاخص توده بدنی ، چگالی و نوع پیکری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان

دوره 30، شماره 30، شهریور 1386
unknown

9.

بررسی انتقال دوطرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران

دوره 26، شماره 26، شهریور 1386
unknown

10.

بررسی تاثیرات برنامه ورزش درمانی ویژه در بهبود ناهنجاری های تعادلی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک

دوره 29، شماره 29، شهریور 1386
unknown

11.

بررسی تاثیر ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد

دوره 30، شماره 30، شهریور 1386
unknown

12.

بررسی تاثیر برنامه هشت هفته ای تمرینات هوازی بر چربی های خون مردان مبتلا به پرفشار خونی

دوره 29، شماره 29، شهریور 1386
unknown

13.

بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E ، C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار

دوره 30، شماره 30، شهریور 1386
unknown

14.

بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی دانشجویان پسر دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران

دوره 29، شماره 29، شهریور 1386
unknown

15.

بررسی رابطه بین مدت زمان استراحت در تمرینات اینتروال بر روی میزان آنزیم های LDH و CPK سرم خون در دانشجویان پسر و تاثیر مصرف ویتامین ( ث ) بر این آنزیم ها

دوره 29، شماره 29، شهریور 1386
unknown

16.

بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386
unknown

17.

بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

دوره 29، شماره 29، شهریور 1386
unknown

18.

بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386
unknown

19.

بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تاکید بر تربیت بدنی

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386
unknown

20.

بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش

دوره 26، شماره 26، شهریور 1386
unknown

21.

بررسی و مقایسه تاثیر تمرین های با وزنه و پلایومتریک بر سرعت دویدن و توان انفجاری ورزشکاران

دوره 28، شماره 28، شهریور 1386
unknown

22.

بررسی و مقایسه ترکیب بدنی و برخی عوامل جسمانی در کشتی گیران زبده با افراد غیر ورزشکار

دوره 30، شماره 30، شهریور 1386
unknown

23.

تاثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامترهای عصبی عضلانی اندام پروران زبده

دوره 28، شماره 28، شهریور 1386
unknown

24.

تاثیر آمادگی جسمانی بر فعالیت فاکتور انعقادی در مردان جوان سالم

دوره 30، شماره 30، شهریور 1386
unknown

25.

تاثیر حضور تماشاگران مردو زن بر میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران

دوره 29، شماره 29، شهریور 1386
unknown

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب