1.

بررسی تغییرپذیری طیفی پدیده‌های مختلف پوشش گیاهی و آب با استفاده از سنجش از دور

دوره 38، شماره 6، تیر 1386
سید کاظم علوی پناه؛ عمار رفیعی امام؛ سید زین العابدین حسینی؛ منصور جعفربیگلو

2.

مطالعه تفکیک پذیری طیفی کلاس های اطلاعاتی بیابان لوت بااستفاده ازداده های ماهواره ای

دوره 38، شماره 3، اردیبهشت 1386
سید کاظم علوی پناه؛ چوقی بایرام کمکی

3.

• مطالعه کارایی داده های ماهواره ای در بررسی کیفیت آب در دو سوی میانگذر دریاچه ارومیه

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
سید کاظم علوی پناه؛ مهندس کمال خدایی؛ منصور جعفربیگلو

4.

مقایسة محتوای اطلاعاتی باندهای سنجنده‌های TM و ETM+ در محیط های بیابانی و شهری ایران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
سید کاظم علوی پناه؛ امیر هوشنگ احسانی؛ حمید رضا متین فر؛ عمار رفیعی؛ عمار رفیعی امام؛ رضا امیری

5.

نقش سنجش از دور و بررسی‌های میدانی در تجزیه و تحلیل‌های مورفوتکتونیکی: مطالعه موردی زلزله بم

دوره 39، شماره 8، دی 1386
سید کاظم علوی پناه؛ محمدصدیق قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب