1.

بررسی تاثیر انبار سرد، ?- هیدروکسی کوئینولین سولفات و ساکارز بردوام عمر و کیفیت گل بریده شب بو(Matthiola incana L.) cv. Asanami

دوره 37، شماره 1، بهار 1385
مصطفی عرب؛ احمد خلیقی؛ کاظم ارزانی؛ روح انگیز نادری

2.

بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای پروتئینی در گیلاس(P.avium L.)

دوره 37، شماره 3، بهار 1385
ناصربوذری؛ حسن ابراهیم زاده؛ کاظم ارزانی

3.

تعدیل تنش خشکی با کاربرد پکلوبوترازول در دو رقم زیتون (Olea europaea L.) بلیدی و میشن

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386
نوید یزدانی؛ کاظم ارزانی؛ عیسی ارجی

4.

تغییرات فصلی رشد و نمو میوه چهار ژنوتیپ گلابی آسیایی

2-38، شماره 2، پاییز 1387
بهاره کاشفی؛ کاظم ارزانی؛ محمدعلی نجاتیان

5.

مطا لعه گل آغازی و نیاز سرمایی گیلاس (prunus .avium. L) ارقام سیاه دانشکده و فراسیدا

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384
ناصربوذری؛ کاظم ارزانی؛ حسن ابراهیم زاده

6.

مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386
محمود کوشش صبا؛ کاظم ارزانی؛ مختار جلالی جواران


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.