1.

تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه تارتن دو لکه‎ای Koch Tetranychus urticae روی ارقام مختلف لوبیا درمنطقه تهران

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
مهرداد احمدی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ کریم کمالی

2.

تنوع گونه‌ای کنه‌های خاکزی بالاخانوادة بررسی Uropodoidea (Acari: Mesostigmata) در منطقة تهران

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
شهروز کاظمی؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور

3.

خصوصیات زیستی بالتوری(Neu., Chrysopidae) Chrysoperla carnea روی سنک قوزه پنبه(Het., Miridae) Creontiades pallidus

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
یعقوب فتحی‌پور؛ علی جعفری

4.

مقاومت آنتی‌بیوزی شش رقم لوبیا به مگس مینوز Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) در اتاقک رشد

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
بابک ظهیری؛ سعید محرمی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی‌پور

5.

مقایسه برخی از پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Trichogramma pintoi Voegele پرورش یافته روی دو گونه میزبان آزمایشگاهی متداول

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
یعقوب فتحی‌پور؛ همت دادپور مغانلو

6.

مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازیتوئید آن Diaeretiella rapae

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
علی حسینی قرالری؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب