1.

اثر آرد دانه بادام‌زمینی (Arachis hypogaea) و اجزای آن در تولید کلاولانیک اسید توسط Streptomyces clavuligerus

دوره 33، شماره 1، مرداد 1387
جواد حامدی؛ حسن تیرانداز؛ امیر صالحی نجف ابادی

2.

اثرروغن کوسه‌ماهی چانه‌سفید (Carcharhinus dussumieri) بر رشد Saccharopolyspora erythraea NUR001 و تولید اریترومایسین

دوره 1، شماره 0، بهمن 1381
جواد حامدی؛ فریدون ملک‌زاده

3.

اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383
جواد حامدی؛ امیراسماعیل ثقفی‌نیا؛ مهسا رستم‌زا

4.

ارزیابی مقاومت به اکسی آنیون های سمی در باسیل های اسپور دار نمک دوست نسبی بومی ایران و اثر شوری بر روی این مقاومت

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383
محمد علی آموزگار؛ جواد حامدی؛ فریدون ملکزاده؛ محمد داداشی پور؛ شقایق شریعت پناهی

5.

بهینه‌سازی تولید آلژینات توسط Azotobacter vinelandii UT15 جدا شده از خاک

دوره 1، شماره 0، بهمن 1380
جواد حامدی

6.

سورفاکتانت های غیر یونی مناسب برای تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1385
J. Hamedi؛ A. Makhdoumi Kakhki؛ H.R. Darabi؛ جواد حامدی؛ علی مخدومی کاخکی؛ حسین رضا دارابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب