1.

استفاده زا آزولا در تغذیه گاوهای شیرده

3و4، شماره 0، فروردین 1371
علی نیکخواه؛ مجید متقی طلب

2.

بررسی اثرات عوامل سامانه تولید بر بهره‌وری اقتصادی گله‌های شیری هلشتاین با استفاده از یک مدل شبیه سازی

دوره 38، شماره 1، آذر 1386
فرجاد رفیعی؛ مجید متقی طلب؛ عبدالاحد شادپرور؛ هاشم صابری نجفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب