1.

تعیین ضریب پخشیدگی آب و منحنیهای پیشروی جبهه رطوبتی در سه خاک استان اصفهان

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369
فرهاد موسوی؛ عبدالحمید رضائی

2.

کاربردمدل موج جنبشی در ارزیابی سیستم آبیاری شیاری

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375
بهروز مصطفی زاده؛ روح الله فتاحی؛ فرهاد موسوی

3.

لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375
محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب