1.

ابن یمین فریومدی و تأثیر قرآن و حدیث در دیوان او

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر علی محمد مؤذنی

2.

شورانگیزی در مثنوی مولوی

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379
دکتر علی محمد مؤذنی

3.

فراز و فرود سخن در مثنوی مولوی بر اثر غلیان عشق و شور و جذبه تداعی ها

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378
دکتر علی محمد مؤذنی

4.

معرفی ترجمه و شرح نهج البلاغه اثر علی بن حسن زواره ای (مفسر قرن دهم هجری ) همراه با شرح حال ودیگر آثار نویسنده

دوره 56، شماره 4، زمستان 1384
دکتر علی محمد مؤذنی؛ محمد شکرائی

5.

معرفی و تحلیل کتاب جزئیات و کلیات ضیاءالدین نخشبی

دوره 160، شماره 0، زمستان 1380
دکتر علی محمد مؤذنی

6.

مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد

دوره 164، شماره 0، زمستان 1381
دکتر علی محمد مؤذنی

7.

مقام میرعثمان علی خان آخرین فرمانروای حکومت آصفیه دکن در میان این سلسله و نگاهی به شعر فارسی او

154-153، شماره 0، بهار 1379
دکتر علی محمد مؤذنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.