1.

بررس اثرات تنش شوری درگیاه اسپرس (onobrychis viciifolia scop) در مرحله گیاهچه

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368
عبدالرضا باقری کاظم آباد؛ غلامحسین سرمدنیا؛ شاپور حاج رسولیها

2.

بررسی تغییر پذیری ضریب آبگذری خاک اشباع وهدایت الکتریکی خاکهای ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و تعیین مناسبترین فاصله نمونه برداری از آن

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1366
کامبیز مشایخی نظام آبادی؛ شاپور حاج رسولیها؛ احمدجلالیان

3.

بررسی چگونگی تجمع برخی از عناصر در ریشه و بخش هوایی گیاه اسپرس تحت تنش شوری

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369
عبدالرضا باقری کاظم آباد؛ شاپور حاج رسولیها؛ غلامحسین سرمدنیا

4.

پیامد آبیاری با پسآب پالایشگاه فاضلاب شمال اصفهان بربرخی از ویژگی های شیمیایی خاک های ناحیه برخوار

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
علی اکبر صفری سنجانی؛ شاپور حاج رسولیها

5.

تعیین میزان ویتامین ث ‘ درصد پوست و گوشت و بذر در میوه 20 رقم گوجه فرنگی خارجی

دوره 1، شماره 0، اسفند 1357
افراسیاب دهلوی؛ شاپور حاج رسولیها

6.

کاربرد روش سریع اندازه گیری رطوبت خاک (روش فلاسک) برای تعدادی از خاکهای ایران

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1361
شاپور حاج رسولیها؛ شکوه بهران؛ علی اکبر مختارزاده محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب