1.

ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
سکینه شفاء الدین؛ محمد ترابی؛ محمدعلی دهقان؛ مهران پات پور

2.

برآورد اثر ژنها و ترکیب پذیری مقاومت گیاه بالغ در تعدادی از کالتیوارهای گندم نسبت به نژاد 226E222A+ زنگ زنگ زرد به روش دی الل

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
محمدرضا قنادها؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ محمد ترابی

3.

بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس

دوره 37، شماره 7، تیر 1385
پژمان خدایگان؛ حسن رضا اعتباریان؛ غلام خداکرمیان؛ محمد ترابی

4.

بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد 134E182A+ زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای‌آلل کراس

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
محمدرضا قنادها؛ حسن سلطانلو؛ محمد ترابی؛ سیده ساناز رمضانپور

5.

توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محمد ترابی

6.

ژنتیک بیماری زایی puccinia recondite f.sp. tritici‘عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
محمد ترابی؛ کیومرث نظری؛ فرزاد افشاری

7.

فعالیت آنزیم پراکسید از در واکنش های مقاومت و حساسیت گیاهچه های جو در برابر Erysiphe graminis f.sp.horedi عامل بیماری سفیدک سطحی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
مهران پاتپور؛ مجتبی محمدی؛ محمد ترابی؛ عباس شریفی تهرانی

8.

مطالعه ژنتیکی مقاومت گیاهان بالغ به زنگ قهوه‌ای در گندم نان

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
احمد ارزانی؛ علی آهون منش؛ محمد ترابی

9.

مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
علی اصغر نصرالله نژاد؛ محمدرضا قنادها؛ محمد ترابی

10.

نحوه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای گندم در مرحله گیاه بالغ

1-37، شماره 2، فروردین 1385
علی‌اصغر نصراله نژادقمی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ علیرضا طالعی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمد ترابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب