1.

حقیقت و افسانه در مدل پورتر

دوره 44، شماره 0، فروردین 1378
دکتر فرج ا... رهنورد

2.

طرفداران و مخالفان مدیریت مشارکتی

41و42، شماره 0، مهر 1377
دکتر فرج ا... رهنورد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب