1.

بررسی مقایسه ای قید در زبان های روسی و فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز 1383
حسین لسانى

2.

تک واژه شناسی زبان روسی و مقایسهء آن با تک واژشناسی زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، پاییز 1381
حسین لسانى

3.

مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383
حسین لسانى

4.

مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384
حسین لسانى؛ مریم شفقى

5.

مقایسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی

دوره 10، شماره 23، بهار 1384
حسین لسانى

6.

مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383
حسین لسانى

7.

مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 24، بهار 1384
حسین لسانى

8.

مقایسه جملات بی شخص در زبان روسی و فارسی

دوره 9، شماره 16، بهار 1383
حسین لسانى


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.