1.

پدیده های ایرانی در زبان و ادبیات عرب

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381
آذرتاش آذرنوش

2.

ترجمة اشعار کهن فارسی به عربی

دوره 69، شماره 0، تابستان 1380
آذرتاش آذرنوش

3.

ترجمه قصیده ای از عمرابن ابی ربیعه

7-8، شماره 0، پاییز 1350
آذرتاش آذرنوش

4.

در سوگ دکتر شیرازی

دوره 67، شماره 0، تابستان 1379
آذرتاش آذرنوش

5.

کشاکش بر سر زبان بهشت

دوره 38، شماره 1، بهار 1384
آذرتاش آذرنوش

6.

مقدمه ای بر کتاب الشعر و الشعرا ابن قتیبه

دوره 1، شماره 0، بهار 1349
آذرتاش آذرنوش

7.

نگاهی بتاریخ قوم ثمود

9-12، شماره 0، بهار 1351
آذرتاش آذرنوش

8.

نگاهی به اجتماع اشرافی حجاز

5-6، شماره 0، بهار 1350
آذرتاش آذرنوش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.