1.

بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379
دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی

2.

عضو ومرونازال در گوسفندان لری

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382
دکتر محسن عباسی؛ مهندس حشمت ا... خسروی نیا

3.

کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379
دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی

4.

لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379
دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو

5.

مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش

دوره 58، شماره 2، تابستان 1382
دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.