1.

اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381
دکتر تقی تقی پور بازرگان؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر غلامحسین فغانی زاده

2.

اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر محمدرضا اصلانی

3.

بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381
دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر غلامحسین صاحبی

4.

گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381
دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر محمدمهدی دهقان؛ دکتر احمدرضا موثقی

5.

مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379
دکتر کامران سرداری؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر سارنگ سروری؛ دکتر رنی ون ویرن

6.

مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر محمدرضا اصلانی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر مهرداد مهری

7.

هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380
دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر اکبر ولی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب